علت روشن نشدن خودرو ( نمونه سوال آیین نامه )

علت روشن نشدن خودرو ( نمونه سوال آیین نامه )

علت روشن نشدن خودرو ( نمونه سوال آیین نامه )

علت روشن نشدن خودرو: ( سایت جامع نمونه سوال آیین نامه )

سوئیچ اینرسی : ممکن است در اثر ضربه شدید به خودرو ( مانند دست انداز ) عمل کرده باشد محل قرار گیری داخل موتور کنار کمک سمت راست ب کله قرمز یا مشکی

سنسور دور موتور ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسبیده باشد. طریقه تشخیص بدون دستگاه عمل کردن پمپ بنزین و نداشتن جرقه با استارت زدن و گذاشتن یک شمع بر سر وایر جرقه را چک میکنیم

پمپ بنزین چک کردن( فیوز پمپ بنزین – سیم کشی – پمپ بنزین )

ادامه مطلب