نمونه سوال آیین نامه - آموزش تابلو ها با فلش کارت - تابلوهای اخطاری

نمونه سوال آیین نامه – آموزش تابلو ها با فلش کارت – تابلوهای اخطاری

باز هم خدمتی دیگر از کوئیزی برای کاربران همیشه همراه ما، اگر تصور میکنید که تابلو های راهنمایی رانندگی را فراموش میکنید و به خاطر سپردن دقیق آن ها برای شما دشوار است و به نمونه سوال آیین نامه نیاز دارید این بخش برای شما طراحی شده است. نمونه سوال آیین نامه هر بخش از مجموعه علایم راهنمایی رانندگی کتاب آیین نامه رانندگی ویرایش جدید ۹۵ در قالب مجموعه فلش کارت هایی طراحی شده تا به شما کمک کند این تابلو ها را به صورت کامل به ذهن بسپارید.

نحوه کار با این فلش کارت ها به این صورت است که:

برای شروع دکمه ” شروع مشاهده کارت ها ” را بزنید.

برای مشاهده جواب پشت کارت دکمه ” مشاهده جواب ” را بزنید.

در صورتی که نام تابلو را به صورت کامل می دانید و نیازی به مرور ندارید دکمه ” این را یاد گرفتم ” را بزنید تا این کارت از مجموعه کارت ها حذف شود.

در صورتی که نیاز به تمرین بیشتر دارید دکمه ” نیاز به تمرین بیشتر ” را بزنید تا کارت مورد نظر در انتهای مجموعه کارت ها قرار گیرد و شما پس از مطالعه سایر کارت ها مجدد این کارت را تمرین کنید.

با زدن دکمه ” نمایش تصادفی ” کارت ها به صورت تصادفی به شما نمایش داده می شوند. ( نمایش تصادفی به خاطر سپردن اطلاعات را قوی تر می کند.

در این نوشته مجموعه علامت های بخش ” تابلوهای اخطاری ” مرتبط با نمونه سوالات آیین نامه رانندگی قرار داده شده است شما میتوانید سایر فلش کارت ها را نیز مطالعه کنید که آدرس آن ها در زیر همین نوشته قرار دارد.

لطفا برای کمک به ما و اطلاع سایر کاربران از این امکانات این صفحه را به اشتراک بگذارید ( صمیمانه از شما تشکر میکنیم ).

[qdeck]

[start]

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان آزاد راه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

آزاد راه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ابتدای منطقه مسکونی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ورود به شهر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ابتدای شهر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ابتدای منطقه مسکونی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان منطقه مسکونی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان شهر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان شهر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان منطقه مسکونی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان محدوده توقف ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان منطقه محدودیت سرعت

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

منطقه محدودیت سرعت

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان محدوده پارک آزاد

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

محدوده پارک آزاد

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان تونل

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

تونل

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

گذرگاه پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

گذرگاه پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

گذرگاه پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

گذرگاه پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پارک سوار

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پارک سوار

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

بیمارستان

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ایستگاه قطار شهری

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ایستگاه اتوبوس

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پارک سوار

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

تلفن عمومی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

تعمیرگاه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پست امدادی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پست امدادی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

چایخانه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

غذاخوری

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

هتل

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

جایگاه سوخت

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

استراحتگاه(کاروان)

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

استراحتگاه(چادر)

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

شروع محل پیاده روی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

تفرجگاه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

سمت راست بن بست

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

دستشویی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

مهمانسرا

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

استراحتگاه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

بسته بودن یکی از خطوط عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

کاهش خطوط عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

افزایش خطوط عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

افزایش خطوط عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خط عبور برای گریز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

سرعت توصیه شده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

بن بست

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

زیرگذر یا روگذر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

زیرگذر یا روگذر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

زیرگذر یا روگذر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

زیرگذر یا روگذر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پارکینگ مخصوص افراد معلول

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خروجی از آزاد راه

۱۰۰ متر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خروجی از آزاد راه

۲۰۰ متر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خروجی از آزاد راه

۳۰۰ متر

[/qdeck]

 

لطفا با استفاده از دکمه های سمت چپ این نوشته را با عنوان ” نمونه سوال آیین نامه ” به اشتراک بگذارید.

 

 

آموزش تابلوهای راهنمایی رانندگی پیچ به چپ، پیچ به راست، پیچ های پی در پی (نخستین پیچ به چپ)، پیچ‌های پی در پی (نخستین پیچ به راست)، شیب سرازیری ۱۲٪، شیب سربالایی ۱۲٪، پل متحرک، راه از چپ باریک می‌شود، راه از راست باریک می‌شود، جاده باریک می‌شود، خطر سقوط در آب، دست انداز، برآمدگی، شانه خطرناک، راه لغزنده، پرتاب سنگ، ریزش سنگ، جاده دو طرفه است، عبور عابر پیاده، گذرگاه عابر پیاده، عبور کودکان، عبور دوچرخه سوار، عبور حیوانات اهلی، عبور حیوانات وحشی، کارگران مشغول کارند، چراغ راهنما، تقاطع، جهت وزش باد شدید از چپ، ورود به راه اصلی از راست، ورود به راه اصلی از چپ، تقاطع فرعی و اصلی، میدان، ورود به راه اصلی از چپ، تقاطع راه آهن با راه بند، تقاطع راه آهن بدون راه بند،تقاطع مسیر قطار شهری، خطر، تراکم ترافیک، سربالایی، سرپایینی، پرواز هواپیما در ارتفاع کم –

نمونه سوال آیین نامه

لطفا به ما امتیاز دهید تا برای بهتر ماندن تلاش کنیم
[تعداد کل رای ها: 0 میانگین امتیاز ها: 0]