نمونه سوال آیین نامه - آموزش تابلو ها با فلش کارت - تابلوهای اخباری

نمونه سوال آیین نامه – آموزش تابلو ها با فلش کارت – تابلوهای اخباری

باز هم خدمتی دیگر از کوئیزی برای کاربران همیشه همراه ما، اگر تصور میکنید که تابلو های راهنمایی رانندگی را فراموش میکنید و به خاطر سپردن دقیق آن ها برای شما دشوار است و به نمونه سوال آیین نامه نیاز دارید این بخش برای شما طراحی شده است. نمونه سوال آیین نامه هر بخش از مجموعه علایم راهنمایی رانندگی کتاب آیین نامه رانندگی ویرایش جدید ۹۵ در قالب مجموعه فلش کارت هایی طراحی شده تا به شما کمک کند این تابلو ها را به صورت کامل به ذهن بسپارید.

نحوه کار با این فلش کارت ها به این صورت است که:

برای شروع دکمه ” شروع مشاهده کارت ها ” را بزنید.

برای مشاهده جواب پشت کارت دکمه ” مشاهده جواب ” را بزنید.

در صورتی که نام تابلو را به صورت کامل می دانید و نیازی به مرور ندارید دکمه ” این را یاد گرفتم ” را بزنید تا این کارت از مجموعه کارت ها حذف شود.

در صورتی که نیاز به تمرین بیشتر دارید دکمه ” نیاز به تمرین بیشتر ” را بزنید تا کارت مورد نظر در انتهای مجموعه کارت ها قرار گیرد و شما پس از مطالعه سایر کارت ها مجدد این کارت را تمرین کنید.

با زدن دکمه ” نمایش تصادفی ” کارت ها به صورت تصادفی به شما نمایش داده می شوند. ( نمایش تصادفی به خاطر سپردن اطلاعات را قوی تر می کند.

در این نوشته مجموعه علامت های بخش ” تابلوهای اخباری ” مرتبط با نمونه سوالات آیین نامه رانندگی قرار داده شده است شما میتوانید سایر فلش کارت ها را نیز مطالعه کنید که آدرس آن ها در زیر همین نوشته قرار دارد.

لطفا برای کمک به ما و اطلاع سایر کاربران از این امکانات این صفحه را به اشتراک بگذارید ( صمیمانه از شما تشکر میکنیم ).

[qdeck]

[start]

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان آزاد راه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

آزاد راه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ابتدای منطقه مسکونی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ورود به شهر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ابتدای شهر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ابتدای منطقه مسکونی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان منطقه مسکونی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان شهر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان شهر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان منطقه مسکونی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

محدوده توقف ممنوع در ساعات معین

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان محدوده توقف ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان منطقه محدودیت سرعت

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

منطقه محدودیت سرعت

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان محدوده پارک آزاد

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

محدوده پارک آزاد

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان تونل

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

تونل

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

گذرگاه پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

گذرگاه پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

گذرگاه پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

گذرگاه پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پارک سوار

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پارک سوار

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

بیمارستان

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ایستگاه قطار شهری

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ایستگاه اتوبوس

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پارک سوار

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

تلفن عمومی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

تعمیرگاه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پست امدادی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پست امدادی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

چایخانه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

غذاخوری

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

هتل

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

جایگاه سوخت

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

استراحتگاه(کاروان)

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

استراحتگاه(چادر)

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

شروع محل پیاده روی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

تفرجگاه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

سمت راست بن بست

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

دستشویی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

مهمانسرا

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

استراحتگاه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

بسته بودن یکی از خطوط عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

کاهش خطوط عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

افزایش خطوط عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

افزایش خطوط عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خط عبور برای گریز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

سرعت توصیه شده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

بن بست

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

زیرگذر یا روگذر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

زیرگذر یا روگذر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

زیرگذر یا روگذر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

زیرگذر یا روگذر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پارکینگ مخصوص افراد معلول

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خروجی از آزاد راه

۱۰۰ متر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خروجی از آزاد راه

۲۰۰ متر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خروجی از آزاد راه

۳۰۰ متر

[/qdeck]

لطفا با استفاده از دکمه های سمت چپ این نوشته را با عنوان ” نمونه سوال آیین نامه ” به اشتراک بگذارید.

 

 

آموزش تابلوهای راهنمایی رانندگی پایان آزاد راه، آزاد راه، ابتدای منطقه مسکونی، ورود به شهر، ابتدای شهر، ابتدای منطقه مسکونی، پایان منطقه مسکونی، پایان شهر، پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین، پایان محدوده توقف ممنوع، محدوده توقف ممنوع در محدوده شب، پایان منطقه محدودیت سرعت، پایان محدوده پارک آزاد، محدوده پارک آزاد، تونل، پایان تونل، گذرگاه پیاده، پارک سوار، بیمارستان، ایستگاه قطار شهری، ایستگاه اتوبوس، پارک سوار، تلفن عمومی، تعمیرگاه، پست امدادی، چایخانه، غذا خوری، هتل، جایگاه سوخت، استراحتگاه (کاروان)، استراحتگاه (چادر)، شروع محل پیاده روی، تفرجگاه، سمت راست بن بست، دستشویی، مهمانسرا، استراحتگاه، بسته بودن یکی از خطوط عبور، کاهش خطوط عبور، افزایش خطوط عبور، خط عبور برای گریز، مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین، سرعت توصیه شده، بن بست، زیر گذر یا رو گذر، پارکینگ مخصوص افراد معلول، خروجی از آزاد راه

نمونه سوال آیین نامه