آموزش پارک دوبل

آموزش پارک دوبل

در این بخش به آموزش پارک دوبل میپردازیم برای آموزش بهتر به فیلم شماره ۱۲ از فیلم های آموزشی سایت مراجعه نمایید.

آموزش پارک دوبل در سمت راست خیابان

با توجه به اینکه پارک دوبل در سمت راست و چپ خیابان مقداری متفاوت است ابتدا آموزش پارک دوبل در سمت راست خیابان را توضیح میدهیم.

۵۰ درصد از یک پارک دوبل موفق به موقعیت اولیه شما بستگی دارد. برای شروع پارک دوبل ابتدا از محل پارک عبور کرده و موازی با خودرو جلو قرار بگیرید.

فاصله شما از خودرو کناری در باید بین ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر باشد.

آموزش پارک دوبل

توجه: در صورتی که این  امکان برای شما وجود دارد آینه سمت راست را مقداری به سمت پایین متمایل کنید تا دستگیره در در آینه دیده شود بدین ترتیب شما دید بهتری نسبت به جدول خواهید داشت.

خود پارک دوبل در سمت راست به دو شیوه انجام میشود یکی پارک دوبل با دوبار چرخش فرمان و یکی پارک دوبل با سه بار چرخش فرمان.

آموزش پارک دوبل با دوبار چرخش فرمان

برای این روش پارک مراحل زیر را انجام میدهیم

  1. پس از اینکه موازی با خودروی کناری قرار گرفتیم شروع به حرکت به عقب میکنیم تا زمانی که انتخای خودرو کناری را در شیشه سه گوش ببینیم
  2. پس از مشاهده انتهای خودرو فرمان را به صورت کامل در جهت ساعتگرد میچرخانیم و همچنان با سرعت بسیار پایین به سمت عقب حرکت میکنیم
  3. با همین فرمان حرکت میکنیم تا زمانی که انتخهای خودرو را در وسط شیشه جلو سمت شاگرد ببینیم.
  4. پس از مشاهده انتهای خودرو در وسط شیشه جلو سمت شاگرد فرمان را به صورت کامل در جهت پادساعتگرد میچرخانیم  و به صورت بسیار آهسته به حرکت دنده عقب ادامه میدهیم.
  5. زمانی که خودرو ما به صورت موازی با جدول قرار گرفت فرمان را صاف میکنیم.

توجه: رمز اصلی موفقیت شما در حرکت آهسته خودرو و چرخاندن سریع فرمان است.

توجه: زمانی که انتهای خودرو را در شیشه سه گوش میبینید وسط چرخ عقب شما موازی با انتهای خودرو میباشد و در صورت چرخاندن کامل فرمان به خودرو برخورد نخواهید کرد.

( برای آموزش بهتر مجموعه فیلم های آموزشی پارک دوبل را حتما ببینید )

آموزش پارک دوبل با سه بار چرخش فرمان

در برخی از موارد پارک دوبل با سه بار چرخش فرمان نیز استفاده می شود.

در مرحله اول فرمان را در جهت ساعتگرد میچرخانیم.

سپس فرمان را صاف میکنیم.

در نهایت فرمان را در جهت پادساعتگرد ( مخالفه حرکت عقربه های ساعت ) می چرخانیم.

 

آموزش پارک دوبل

برای پارک دوبل با سه فرمان به صورت زیر عمل میکنیم.

  1. ابتدا آرام به سمت عقب حرکت میکنیم تا زمانی که عقب خودرو سمت راست را در شیشه سه گوش ببینیم.
  2. با دیدن عقب خودرو در شیشه سمت راست فرمان را به صورت کامل در جهت عقربه های ساعت میچرخانیم.
  3. به صورت آرام به سمت عقب حرکت میکنیم تا زمانی که جلوی خودروی پشت سر را به صورت کامل در آینه جانبی خود ببینیم.

آموزش پارک دوبل

۴٫ در این زمان فرمان را صاف میکنیم و آرام به سمت عقب حرکت میکنیم.

۵٫ حرکت به سمت عقب را تا زمانی ادامه میدهیم که آینه سمت راست چراغ خطر ( یا راهنمای ) خودرو جلو را پوشش دهد.

آموزش پارک دوبل

۵٫ پس از مشاهده پوشش کامل چراغ خطر توسط آینه سمت راست فرمان را به صورت کامل به چپ میچرخانیم ( عکس حرکت عقربه های ساعت )

در فیلم زیر بخشی از فیلم آموزشی پارک دوبل را مشاهده می کنید

برای مشاهده فیلم های کامل تر و آموزش های راهنمای عملی رانندگی به صورت اصولی احتما فیلم های آموزشی را ببینید.

امتیاز ما
لطفا به ما امتیاز دهید تا برای بهتر ماندن تلاش کنیم
[تعداد کل رای ها: 8 میانگین امتیاز ها: 4.3]