آموزش " تابلوهای انتظامی راهنمایی رانندگی" با فلش کارت ها

آموزش ” تابلوهای انتظامی راهنمایی رانندگی” با فلش کارت ها

باز هم خدمتی دیگر از کوئیزی برای کاربران همیشه همراه ما، اگر تصور میکنید که تابلو های راهنمایی رانندگی را فراموش میکنید و به خاطر سپردن دقیق آن ها برای شما دشوار است این بخش برای شما طراحی شده است. هر بخش از مجموعه علایم راهنمایی رانندگی کتاب آیین نامه رانندگی ویرایش جدید ۹۵ در قالب مجموعه فلش کارت هایی طراحی شده تا به شما کمک کند این تابلو ها را به صورت کامل به ذهن بسپارید.

نحوه کار با این فلش کارت ها به این صورت است که:

برای شروع دکمه ” شروع مشاهده کارت ها ” را بزنید.

برای مشاهده جواب پشت کارت دکمه ” مشاهده جواب ” را بزنید.

در صورتی که نام تابلو را به صورت کامل می دانید و نیازی به مرور ندارید دکمه ” این را یاد گرفتم ” را بزنید تا این کارت از مجموعه کارت ها حذف شود.

در صورتی که نیاز به تمرین بیشتر دارید دکمه ” نیاز به تمرین بیشتر ” را بزنید تا کارت مورد نظر در انتهای مجموعه کارت ها قرار گیرد و شما پس از مطالعه سایر کارت ها مجدد این کارت را تمرین کنید.

با زدن دکمه ” نمایش تصادفی ” کارت ها به صورت تصادفی به شما نمایش داده می شوند. ( نمایش تصادفی به خاطر سپردن اطلاعات را قوی تر می کند.

در این نوشته مجموعه علامت های بخش ” تابلوهای انتظامی ” مرتبط با نمونه سوالات آیین نامه رانندگی قرار داده شده است شما میتوانید سایر فلش کارت ها را نیز مطالعه کنید که آدرس آن ها در زیر همین نوشته قرار دارد.

لطفا برای کمک به ما و اطلاع سایر کاربران از این امکانات این صفحه را به اشتراک بگذارید ( صمیمانه از شما تشکر میکنیم ).

[qdeck]

[start]

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ایست

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ایست

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

رعایت حق تقدم

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

حق تقدم عبور با شما

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان خیابان اصلی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خیابان اصلی

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور موتور سیکلت ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور سواری ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ورود از هر دو طرف ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ورود ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور کامیون یدک دار ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور کامیون ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور موتور گازی ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور دوچرخه ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور گاری ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور پیاده ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور وسایط نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور خودرو با یدک ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور کلیه وسایط نقلیه ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور وسایط نقلیه موتوری ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور خودروی کشاورزی ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور چرخ دستی ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور با بار بیش از ۲ تن بر هر محور ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور وسایط نقلیه با وزن بیش از ۵ تن ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور با ارتفاع بیش از ۳٫۵ متر ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور با عرض بیش از ۲ متر ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

گردش به راست ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

گردش به چپ ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

رعایت فاصله کمتر از ۷۰ متر ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

سرعت بیش از ۵۰ کیلو متر بر ساعت ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

سبقت برای کامیون ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

سبقت ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

دور زدن ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان تمام محدودیت ها

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ایست بازرسی (گمرک)

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ایست بازرسی (گمرک)

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

بوق زدن ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

توقف ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان سبقت ممنوع برای کامیون

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان محدودیت سرعت (۴۰ کیلومتر)

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان سبقت ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

توقف در روز های فرد هفته ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان منطقه توقف ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

منطقه توقف ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

ایستادن ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط عبور به راست مجاز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط عبور مستقیم مجاز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط عبور به چپ مجاز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

توقف در روزهای زوج هفته ممنوع

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط گردش به راست مجاز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط گردش به چپ مجاز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور از سمت چپ مجاز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور از سمت راست مجاز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

جهت عبور در میدان

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور از هر دو سمت مجاز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور مستقیم و گردش به راست مجاز

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط عبور اسب سوار

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط عبور پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط عبور دوچرخه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

مسیر کامیون حامل کالای خطرناک

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

مسیر کامیون حامل کالای خطرناک

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

عبور فقط با زنجیر چرخ

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط عبور دوچرخه و پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط عبور دوچرخه و پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط عبور دوچرخه و پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

مسیر کامیون حامل کالای خطرناک

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

حداکثر سرعت در خط های عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

حداقل سرعت در خط عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

حداقل سرعت در خط های عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدیدنمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

فقط عبور دوچرخه و پیاده

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خیابان یکطرفه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

راه یکطرفه

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خط ویژه عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

خط ویژه عبور

[q]

نمونه سوالات آیین نامه ویرایش جدید

[a]

پیش انتخاب مسیر

[/qdeck]

لطفا به ما امتیاز دهید تا برای بهتر ماندن تلاش کنیم
[تعداد کل رای ها: 3 میانگین امتیاز ها: 4]